Krijnen Compliance Dienstverlening

Algemeen tarief:
€ 200,- euro per uur excl. btw

Externe compliance officer

Via een monitoring kalender gaan we iedere maand van het jaar een aantal controles doen waardoor we in een jaar alles één keer raken. Per kwartaal ontvangt u een kwartaalrapport met de bevindingen. Daar naast is er tijd voor ad hoc zaken. Een abonnement is idealiter acht uur per maand.

Compliance scan

Een eenmalig onderzoek naar de stand van zaken van de compliance bij uw onderneming. Voor een gemiddelde BOBI zullen ongeveer 30 uur nodig zijn.

Eenmalige handelingen

Eenmalige handelingen zoals vergunningaanvragen, personentoetsingen en verklaringen van geen bezwaar aanvragen.
Uitgangspunt voor het tarief zijn de tarieven van AFM en DNB.

Zo zal een betrouwbaarheidstoets bij AFM en DNB 1000 euro kosten en qua voorbereiding bij Peter Krijnen Compliance dus ook vijf uur.

Prospectussen

Uitsluitend voor beleggingsinstellingen. 

Intern Onderzoek

Mocht er dan toch iets fout zijn gegaan dan ben ik bereid in uw opdracht daar nader onderzoek naar te doen. Een onafhankelijk eindrapport zal het resultaat zijn. Waarbij de kosten ten opzichte van advocaten en accountants binnen de perken blijven.

Niet in combinatie met de externe compliance officer om belangenconflicten te vermijden. Geschikt voor BOBI’s en niet-BOBI’s.

Commissaris

Bij BOBI’s en niet-BOBI’s.

Graag meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.